Siostry Elżbietanki - Jerozolima


Idź do treści

Modlitwy

Powołanie

"Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Abrahama i jego potomstwo, aby objawić swe Imię narodom. Jesteśmy głęboko zasmuceni postępowaniem tych, którzy w ciągu historii spowodowali cierpienia twoich dzieci. Prosząc Cię o przebaczenie chcemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z narodami Przymierza."
tekst modlitwy wsunięty w szczelinę Ściany Płaczu w Jerozolimie 26.03.2000r.

MODLITWY

Modlitwa o dobry dzień
Panie, w ciszy budzącego się dnia przychodzę prosić Cię o pokój, mądrość i moc. Chcę dzisiaj spoglądać na świat oczyma pełnymi miłości. Pragnę być cierpliwą, wyrozumiałą, łagodną i roztropną. Nie ulegając sugestii pozorów, chcę widzieć Twe dzieci, a moich braci, tak jak Ty je widzisz. Chcę w każdym człowieku dostrzec tylko dobro.
Zamknij moje uszy, niech nie słyszą obelgi. Strzeż mego języka przed wszelkim złym słowem. Obym żywiła jedynie myśli, które błogosławią. Obym była tak pełna życzliwości i tak radosna, żeby wszyscy, którzy się do mnie zbliżają, wyczuli Twoją obecność.
Przyodziej mnie w Twoje Piękno, o Panie, abym przez cały ten dzień dzisiejszy Ciebie objawiała światu. Amen.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami. Amen
Pierwszy akt poświęcenia się Matek Założycielek Najświętszemu Sercu Jezusa w dniu 27 września 1842 roku
O najczcigodniejsze Serce Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, adorujemy Cię z całą żarliwością, na jaką zdobyć się umiemy. Kochamy Cię z całego serca. Ofiarujemy Tobie wszystkie nasze myśli, słowa, uczynki i cierpienia; niech one służą, o przeczyste Źródło łaski, dla Twojej chwały i naszego zbawienia.
O Boskie Serce Jezusa, obyśmy mogły, adorując Cię w Przenajświętszym Sakramencie pod postaciami chleba i wina, okazać Tobie podobną cześć i miłość, jaką Ty sam Ojcu Niebieskiemu okazujesz i jaką Tobie nieustannie oddają Aniołowie w niebie. Bądź naszym obrońcą w czasie naszej ziemskiej wędrówki oraz schronieniem w godzinie śmierci.
O te łaski prosimy Cię dla naszych współsióstr, dla ubogich i chorych naszej opiece powierzonych, dla wszystkich naszych krewnych, przyjaciół i dobrodziejów, dla grzeszników i konających oraz dla wszystkich ludzi na tym łez padole. Oby zasługi Twej Przenajdroższej Krwi dla nich i dla nas stały się rękojmią zbawienia.
Uczyń także uczestnikami tych skarbów wszystkie dusze w czyśćcu i dozwól im oglądać Ciebie w szczęśliwości wiecznej. O Boskie Serce Jezusa naszego Zbawiciela, wysłuchaj naszej modlitwy i nie gardź wołaniem Twoich służebnic. Amen.


Modlitwa Pawła VI o powołania kapłańskie i zakonne


O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami i Swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.

Ty o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, aby dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. AMEN

Ofiarowanie dnia
Niech wszystko, co czynię, przeniknie miłość Twoja.
Panie mój i Boże mój, oto wołam do Ciebie. Napełnij duchem Twoim wszystko, co czynię, napełnij mocą Twoją trud mojego dnia.
Nieustannie proszę Cię, Panie, wyrwij ze mnie wszelką złość, obdarz pokorą, wytrwałością, zaparciem się siebie. Niech gardzę działaniem, które nie szuka Ciebie; niech uciekam przed ciszą, która nie spoczywa w Tobie. Obdarz mnie Twoją radością, niech ona mnie ogarnie jak płomień niegasnący i wśród tego, co ciężkie, i wśród tego, co boli.
Obdarz mnie światłem, aby przeniknęło ciemności, w których ludzie zapomnieli o Tobie.
Obdarz mnie męstwem w działaniu, cierpliwością w wypełnianiu codziennych zadań, wytrwałością, kiedy wynik moich trudów zakrywasz przede mną w tajemnicy zamierzeń Twoich.
Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni życia mojego. Niech wszystko, co czynię, przenika miłość Twoja. Amen.Powrót do treści | Wróć do menu głównego